Buvęs JAV pajėgų Europoje vadas: Vakarams reikia ruoštis Rusijos žlugimui

alfa.lt, 2022 09 16

Buvęs JAV sausumos pajėgų Europoje vadas generolas leitenantas atsargoje Benas Hodgesas įspėja, kad Kremliaus pralaimėjimas Ukrainoje gali lemti visos Rusijos žlugimą. Apie tai jis rašo savo komentare „Pasiruoškite pačios Rusijos dezintegracijai“, kurį paskelbė britų dienraštis „The Telegraph“.

https://iq.alfa.lt/photo/000000266/113/MAIN_00_INITh.webp

alfa.lt

„Darosi vis aiškiau, kad Ukraina laimės šį karą, o Kremlius susiduria su istorine pasitikėjimo krize. Iš tiesų, dabar manau, kad yra reali galimybė, jog atskleistos Vladimiro Putino silpnosios vietos yra tokios rimtos, kad galime būti ne tik jo režimo, bet ir pačios Rusijos Federacijos pabaigos pradžios liudininkais, – rašo generolas.

 

Ši didžiulė imperija, apimanti daugiau nei 120 etninių grupių, yra ant netvaraus pagrindo, ir, kaip toje garsiojoje Hemingway'aus citatoje, jos žlugimas iš pradžių gali būti laipsniškas, bet greitai gali tapti staigiu, smurtiniu ir nekontroliuojamu įvykiu. Jei mes nesugebėsime pasirengti šiai galimybei taip, kaip nesugebėjome pasiruošti Sovietų Sąjungos žlugimui, tai gali sukelti didžiulį nestabilumą mūsų geopolitikoje.“

 

Pasak jo, egzistuoja bent trys veiksniai, galintys lemti Rusijos žlugimą. Pirmasis yra vidaus pasitikėjimo Rusijos kariuomene, kuri tradiciškai buvo Kremliaus legitimumo pagrindas, žlugimas. Jos pažeminimas Ukrainoje jau beveik baigtas, o „išdidusis“ Juodosios jūros laivynas vis dar slepiasi už Krymo, pernelyg išsigandęs imtis veiksmų prieš šalį, kuri net neturi laivyno.

 

Tuo metu Rusijos vyrai, viliojami kariuomenės siūlomų atlyginimų, masiškai vengia šaukimo į kariuomenę, žinodami, koks likimas jų laukia mūšio lauke.

 

„Dėl to dar labiau paaštrėjo neproporcingai didelis etninių mažumų iš Čečėnijos ir kitų Federacijos pakraščiuose esančių tautų – lengviausiai įdarbinamų kaip patrankų mėsa – verbavimas, kuris sukėlė nuoskaudų, kurių nebus lengva pamiršti, – apibendrina B. Hodgesas. – Jei kokie nors kovingi čečėnai nuspręstų pradėti dar vieną nepriklausomybės karą, iš kur V. Putinas dabar, kai tiek daug lėšų skyrė Ukrainai, rastų karinių išteklių su tuo kovoti? Jis neabejotinai supranta, kad jei tokį karą čečėnai laimėtų greitai ir ryžtingai, tai galėtų sukelti panašių sukilimų bangą visoje Federacijoje.“

 

Antras veiksnys, anot generolo, Rusijos ekonomikai padaryta žala yra pernelyg didelė, kad ji galėtų išlaikyti 144 mln. gyventojų. Energijos rinkų praradimo, kuris kompensavo šalies modernios pramonės trūkumą, neįmanoma atkurti. Europos vyriausybės, matydamos, kaip lengvai galima išjungti, daugiau nepasikliaus „Nord Stream“ dujotiekiu, ir jau dabar vykdo ilgalaikes investicijas į energijos tiekimą iš kitur.

 

„Rusija taip pat pasikliovė ginklų eksportu, tačiau kuri šalis dabar bus suinteresuota pirkti jos įrangą ar ginklus? Tokią ekonominę krizę galima išgyventi mėnesių mėnesius, nepagrįstai tikintis, kad verslas vieną dieną sugrįš, tačiau net ir Rusijoje stoicizmo šulinys turi ribas“, – rašo B. Hodgesas.


Pasak jo, trečiasis veiksnys – retas Rusijos gyventojų tankumas ir skaičius. Nors Rusijos plotas 70 kartų didesnis už Jungtinės Karalystės, joje gyvena tik du kartus daugiau gyventojų. Dėl tokio skaičiaus geriausiais laikais sunku pasiekti pilietinį solidarumą, tačiau dabar, kai metropolijos padėtis silpna, bet koks nacionalinio tapatumo jausmas gali greitai susilpnėti.

 

„Taip žvelgiant, šokiruoja, kaip mažai buvo diskutuojama apie galimą Rusijos Federacijos pabaigą. Turėtume užduoti sudėtingus klausimus jau dabar, kad jie nebūtų iš niekur atsiradę“, – teigia B. Hodgesas ir išvardija šiuos klausimus: – Pavyzdžiui, kaip tai įvyktų šalyje, kuri turi dideles branduolinių ginklų atsargas ir nedaug galios centrų? Kas išgautų branduolines bombas? Kaip išvengti ginklų ir kovotojų nutekėjimo į Baltijos šalis? Ar neišvengiamas didelis vidaus konfliktas, ar žlugimą galima suvaldyti politiniame kontekste?“

 

„Šios dilemos kartu paėmus kelia labai didelį iššūkį Vakarams. Jei suklystume, mūsų lauktų katastrofa. Mūsų nesugebėjimas pasirengti paskutiniam Rusijos žlugimui maždaug prieš 30 metų ir po jo kilusiems vidaus neramumams tikriausiai lėmė V. Putino prezidentavimą. Negalime rizikuoti, kad antrą kartą būsime nepasirengę“, – baigia straipsnį generolas.