Krašto apsaugos viceministrė G. Tučkutė: būtina stiprinti JAV ir Lietuvos gynybos pramonės bendradarbiavimą

kam.lt, 2023 08 29

Krašto apsaugos viceministrė Greta Monika Tučkutė šiandien dalyvauja JAV – Baltijos šalių gynybos industrijos (U.S. – Baltics Defense Industry) dienoje. Tai praėjusių metų tokio paties renginio Rygoje tęsinys, šiemet jis vyksta Lietuvoje. Renginys skirtas įmonėms, norinčioms dalyvauti JAV Gynybos departamento viešuose pirkimuose.

Krašto apsaugos viceministrė G. Tučkutė: būtina stiprinti JAV ir Lietuvos gynybos pramonės bendradarbiavimą

kam.lt

„Lietuvos ir JAV transatlantinis bendradarbiavimas yra kertinis mūsų saugumo ir gynybos garantas. Lietuva iš amerikiečių perka ginkluotę, artilerijos raketų sistemą ir daug kitos karinės technikos. Šis renginys yra puiki galimybė tiek JAV, tiek Lietuvos gynybos pramonės atstovams užmegzti ryšius, paskatinti naudingus kontaktus bei drąsias iniciatyvas, kurios bus naudingos ne tik Lietuvai, bet ir JAV“, – sakė viceministrė G. M. Tučkutė.

 

Viceministrė pridūrė, kad Lietuvos gynybos pramonės plėtra yra nacionalinio saugumo interesas.

 

Siekiama padėti Lietuvos įmonėms, veikiančioms gynybos srityje, plėstis ir kurti ryšius tarptautinėje rinkoje, didinti gynybos ir saugumo pramonės konkurencingumą. Norima, kad į gynybos pramonės plėtrą įsitrauktų ne tik verslo, pramonės atstovai, bet ir mokslininkai.

 

Pasikeitusi saugumo situacija lemia poreikį dar labiau skatinti inovacijas ir investicijas gynybos ir saugumo pramonėje bei lietuviškos kilmės produkcijos eksportą.

 

Sėkmingam Lietuvos gynybos pramonės vystymuisi užtikrinti būtinas viešojo, privataus ir akademinio sektorių bendradarbiavimas.

 

JAV – Baltijos šalių gynybos industrijos dienoje taip pat ji dalyvauja JAV delegacijos vadovas Justinas McFarlinas. Po renginio vyks daugiašalis JAV Gynybos departamento ir Lietuvos, Latvijos bei Estijos gynybos ministerijų atstovų susitikimas, o taip pat ir dvišalis JAV ir Lietuvos institucijų atstovų susitikimas.

 

2021 m. gruodžio mėn. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybė pasirašė susitarimą dėl abipusių viešųjų pirkimų gynybos srityje. Šis susitarimas atvėrė naujas galimybes Lietuvos įmonėms, t.y. pritaiko išimtis iš JAV pirkimuose taikomų taisyklių „pirkti nacionalinį produktą“ pagal Pirkti JAV prekes ar paslaugas aktą (angl. Buy American Act) ir kitus JAV nacionalinius teisės aktus. Šis susitarimas taip pat sudaro sąlygas Lietuvos įmonėms dalyvauti viešuosiuose pirkimuose netaikant diskriminacinių reikalavimų.