Donato Malinausko kultūros premijos teikimas

lnm.lt 2020 03 02

Kovo 7 d. 11 val. Signatarų namuose bus įteikta Vasario 16-osios Akto signataro Donato Malinausko kultūros premija.

Donato Malinausko kultūros premijos teikimas

lnm.lt

Vasario 16-osios Akto signataro Donato Malinausko kultūros premija bus įteikta istorikui, archyvarui, trijų knygų apie dr. Joną Basanavičių „Atsiskyrėlis iš Suvalkijos. Jono Basanavičiaus gyvenimas ir darbai“ (kn. 1 – 2017; kn. 2, 3 – 2019) autoriui Algirdui Grigaravičiui.

1918 m. Nepriklausomybės Akto signataro Donato Malinausko premija skiriama asmeniui, kuris yra prisidėjęs prie Lietuvos nepriklausomybės stiprinimo, lietuvybės idėjų platinimo, valstybės istorijos garsinimo bei Lietuvos piliečių gerovės kėlimo, kuriam yra artimos Donato Malinausko puoselėtos vertybės.

 

Vasario 16-osios Akto signataro Donato Malinausko kultūros premijos steigėjai – signataro vaikaitis Tadas ir Jadvyga Stommos, giminaitis Viktoras ir Žiedūna Jenciai.

 

Premija yra teikiama nuo 2012 metų, ją yra gavę šie kultūros, visuomenės veikėjai: mons. Alfonsas Svarinskas, Juozas Vercinkevičius (2012), habil. dr. Kazimieras Garšva (2013), Nijolė Balčiūnienė (2014), Gintaras Songaila (2015), dr. Kazys Napoleonas Kitkauskas (2016), dr. Alvydas Butkus (2017), dr. Vytautas Rubavičius (2018), Vytautas Dailidka (2019).