Užuojauta

2022 03 28

Mirus aktyviai antisovietinio pasipriešinimo dalyvei, pogrindinės religinės ir tautinės literatūros leidėjai bei platintojai, sąjūdietei Livijai Šidlauskaitei ŠIUGŽDIENEI (1946-2022), reiškiame nuoširdžią užuojautą vyrui Edvardui, artimiesiems, ją pažinojusiems draugams ir bendražygiams.

Livijos_Šidlauskaitės_ŠIUGŽDIENĖS_1946-2022_atmintisP1040008.png

Tegul Livijos patriotiškumo, tautiškumo idėjos ir darbai visada išlieka mūsų atmintyje.

 

Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga

Lietuvos Sąjūdžio Kauno taryba  

Kovo 11-osios g. bendrija   

 

P.S. Velionė bus pašarvota Kaune,  S. Žukausko g. netoli  Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčios.

Lankymas 2022 m. kovo 29 d.  nuo 9 00 val. iki 12 00 val. 

Šv. Mišios bus aukojamos  14 00 val. Vilkaviškio senojoje bažnyčioje.  

Laidotuvės vyks  Vilkaviškio miesto kapinėse.