Vilniuje paminėtos 1863–1864 m. sukilimo pradžios 160-osios metinės

kam.lt, 2023 01 26

Sausio 22 dieną Senųjų Rasų kapinėse vyko 1863 – 1864 sukilimo pradžios metinių minėjimas. Kapinių koplyčioje kolumbariume, kurioje palaidoti sukilimo vadų Zigmanto Sierakausko ir Konstantino Kalinausko bei dar 18 sukilėlių palaikai valstybės vadovai susirinko pagerbti ir atminti sukilimo vadų ir dalyvių.

Vilniuje paminėtos 1863–1864 m. sukilimo pradžios 160-osios metinės

kam.lt

1863 metų sausio 22 dieną Nacionalinis centro komitetas Lenkijoje paskelbė sukilimo manifestą, kuriame įvardytas ir pagrindinis sukilimo tikslas – prarastos Abiejų Tautų Respublikos (Lenkijos karalystės ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės) atkūrimas.

 

Istorikų vertinimais, per visą 1863-1864 metų sukilimo laikotarpį šiandieninės Lietuvos teritorijoje įvyko 321 mūšis su imperinės Rusijos kariuomenės daliniais, žuvo apie 6 tūkstančius sukilėlių, o iki 1865 m. už dalyvavimą sukilime ar sukilimo rėmimą nubausta apie 12,5 tūkstančių žmonių.

 

Pagrindiniams Lietuvos sukilimo vadams Zigmantui Sierakauskui ir Konstantinui Kalinauskui bei kitiems sukilimo dalyviams Lukiškių aikštėje įvykdytos viešos mirties bausmės, jų palaikai slapta užkasti ant Gedimino kalno įrengtos tvirtovės teritorijoje. Išgulėję bemaž pusantro šimto metų, 2019 metais sukilimo vadų ir kitų sukilėlių kūnai iškilmingai perlaidoti Senųjų Rasų kapinių koplyčioje kolumbariume.

 

Sukilimas, savo tiksluose kėlęs ne tik lygių teisių visiems luomams, žemės nuosavybės teisės suteikimą valstiečiams ar kitus socialinius klausimus, bet ir valstybės atkūrimo idėją – itin modernus pilietinės savimonės reiškinys to meto Europoje.  160-ąsias sukilimo pradžios metinės – tai ne vien istorinio fakto paminėjimas, bet ir šiandien besitęsiančios kovos už nepriklausomą, laisvą valstybę simbolis.